Akrediteerimine on avatud kuni 3. augusti kella 17.00-ni. Vormi täitmine ei garanteeri akrediteeringut. Vastusest teavitame hiljemalt  7. augustil. Vestikandja vanuse alampiir on 18 eluaastat.

Accreditation is open until 3rd of Aigust 17.00. Filling this form does not guarantee accreditation. You will receive answer latest on 7th of August. Minimum age of tabard holder is 18 years.

Meediakeskuse juht/Head of the Media Centre: Piret Nigul, tel +3725087676